leJOS font viewer

Napsal jsem program na zobrazování fontů vytažených ze zdrojových kódu leJOS EV3 (Font.java). Program je i zvětšuje (jen nearest-neighbour) podle odhadnuté velikosti.

Licence: MIT licence, Copyright (c) 2015 Jakub Vaněk

JakubVanek/ev3fontviewer @ GitHub

Komentáře jsou uzavřeny.